Vipper og bryn

Farging og forming av bryn, og farging av vipper vert tilpassa kvar enkelt kunde for optimalt resultat. Med fargane frå Refectocil, vil fargen halde i 3-6 veker.