Voksing

Hårfjerning med voks er ein fin og effektiv måte å bli kvitt uønska hårvekst på. Anbefalt lengd er 0,5 – 1 cm (dette tilsvarar ca 2-3 veker sparing). Ved jamnleg voksing vil det ta ca 4-6 veker før ny voksing vil vere naudsynt.